Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Market > Labour... > National...

National and international

What occupations are ara most in demand? What national and international economic indicators provide us with guidelines for interpreting the trends in our closest working environment and understanding how they affect us?. Whether you are planning your future career outside of your city or not, it will nonetheless be useful for you to understand what is happening at a state, European and international level.

Documents (0 of 0)

The most in-demand jobs in the Labour Market. Global report 2015

11-2015 |  *** | English| Advanced

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Report elaborated by Barcelona Activa-Deloitte that identifies the most in-demand jobs and skills, and the main trends of the sector, giving a current and a future overview.

Author: Barcelona Activa
Publishing date: 11-2015

Open

more Documents

Useful links (5 of 31)

Informe 2015 sobre l'estat del mercat de treball a Espanya

05-2016 |  ** | Spanish | beginner

L'estudi, elaborat per setè any consecutiu per InfoJobs i ESADE, analitza l'activitat del portal d'ocupació durant el 2015, oferint una àmplia visió del context socioeconòmic i la situació actual

L'estudi, elaborat per setè any consecutiu per InfoJobs i ESADE, analitza l'activitat del portal d'ocupació durant el 2015, oferint una àmplia visió del context socioeconòmic i la situació actual del Mercat de Treball a Espanya. També ofereix la visió que tenen els/les candidats/es entorn diversos sectors. Es pot descarregar l'informe executiu, complert o consultar apartats i conclusions concretes.

https://nosotros.infojobs.net/prensa/informes/informe-el-estado-del-mercado-laboral-espanol-2015

Recull de notes de premsa d'estudis del Mercat de Treball - Randstad

12-2015 |  *** | Spanish | beginner

La companyia Randstad, especialitzada en serveis de RRHH, publica periòdicament en la seva web un recull de notes de premsa basades en estudis propis relacionats amb el Mercat de

La companyia Randstad, especialitzada en serveis de RRHH, publica periòdicament en la seva web un recull de notes de premsa basades en estudis propis relacionats amb el Mercat de Treball actual. Destaquen, a tall d'exemple, estudis resultants de l'anàlisi d'estadístiques oficials com la EPA, i estudis elaborats per Randstad Professionals, la divisió de consultoria de selecció de Randstad.

https://www.randstad.es/sala_de_prensa/noticias_y_notas_de_prensa/Pages/NoticiasNotasPrensa.aspx

Informe trimestral del mercat de treball.2015 - Tercer Trimestre

11-2015 |  * | other | beginner

Randstad Research presenta en aquest informe un anàlisi detallat de diversos aspectes del mercat de treball i ressalta alertes com els desajustos formatius entre oferta i demanda de treball;

Randstad Research presenta en aquest informe un anàlisi detallat de diversos aspectes del mercat de treball i ressalta alertes com els desajustos formatius entre oferta i demanda de treball; els insostenibles nivells d'atur de llarga durada i l'elevada temporalitat. L'informe també apunta la necessitat d'una major col·laboració públic-privada per a que el mercat de treball nacional es dinamitzi i la intermediació dels serveis públics d'ocupació sigui més efectiva.

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/Informes-Randstad-Research/informe-trimestral-mercado-de-trabajo-q3-2015-research.pdf

Informe Internacional de Tendències en RRHH. Posicions i Salaris (2015_Espanya)

10-2015 |  ** | other | beginner

Complert estudi anual que publica Randstad en base a l'enquesta que realitza a més de 600 empreses de diferents sectors, tant locals com internacionals, per a conèixer les principals

Complert estudi anual que publica Randstad en base a l'enquesta que realitza a més de 600 empreses de diferents sectors, tant locals com internacionals, per a conèixer les principals tendències i reptes a nivell de RRHH a Espanya, així com informació sobre la tendència salarial de diverses ocupacions.

http://www.randstad.es/tendencias360/Documents/informe-randstad-tendencias-salariales-2015.pdf

Estudio ManpowerGroup sobre Escasez de Talento 2015

09-2015 |  ** | Spanish | beginner

Manpower Group presenta la seva 10ª edició de l'Estudi 'Escasez de Talento', en el que s'apunta que un 14% dels directius espanyols afirmen aquest any no trobar als professionals

Manpower Group presenta la seva 10ª edició de l'Estudi 'Escasez de Talento', en el que s'apunta que un 14% dels directius espanyols afirmen aquest any no trobar als professionals adequats per a les seves companyies. Aquest desajust de talent és una tendència del mercat de treball que segueix creixent any rera any, tal i com s'amplia a l'informe.

http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talento_2015_635779084172386250.pdf

more Links

Books and publications (2 of 2)

Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2010: ¿De una crisis a la siguiente?

2010 |  ** | English | beginner

Elaborat per la OIT, l¿informe avalua les conseqüències que la crisi econòmica i financera mundial ha tingut en l¿economia, a partir de les dades recollides en 150 països, i

Elaborat per la OIT, l¿informe avalua les conseqüències que la crisi econòmica i financera mundial ha tingut en l¿economia, a partir de les dades recollides en 150 països, i com ha revertit aquesta recessió en l¿ocupació. L¿estudi contraposa la recuperació parcial d¿algunes economies amb la davallada significativa en d¿altres països, amb previsió poc optimista de recuperació. L¿estudi emfatitza també en les conseqüències que a nivell social ha tingut la recessió econòmica, i en la percepció subj...

Author:VV.AA
Publisher: International Institute for Labour Studies
City where published: Ginebra  | Publishing date: 10-2010 | Pages:137
Format: Digital

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_145184/index.htm

Informe CYD 2010

06-2011 |  ** | Spanish | beginner

Informe anual elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo on s'analitza el rol de la universitat en l'economia i la societat espanyola, així com l'accés al mercat de treball

Informe anual elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo on s'analitza el rol de la universitat en l'economia i la societat espanyola, així com l'accés al mercat de treball dels titulats/ades universitaris.

Publisher: Fundación CYD
City where published: Barcelona  | Publishing date: 06-2011 | Pages:384
Format: Digital

http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/informecyd/informecyd2010/

 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
 
 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE