Barcelona City Council | Capital humàBarcelona City Council website

Home  > Market > Labour... > National...

National and international

What occupations are ara most in demand? What national and international economic indicators provide us with guidelines for interpreting the trends in our closest working environment and understanding how they affect us?. Whether you are planning your future career outside of your city or not, it will nonetheless be useful for you to understand what is happening at a state, European and international level. more Activities

Useful links (5 of 28)

Estudio ManpowerGroup sobre Escasez de Talento 2015

09-2015 |  ** | Spanish | beginner

Manpower Group presenta la seva 10ª edició de l'Estudi 'Escasez de Talento', en el que s'apunta que un 14% dels directius espanyols afirmen aquest any no trobar als professionals

Manpower Group presenta la seva 10ª edició de l'Estudi 'Escasez de Talento', en el que s'apunta que un 14% dels directius espanyols afirmen aquest any no trobar als professionals adequats per a les seves companyies. Aquest desajust de talent és una tendència del mercat de treball que segueix creixent any rera any, tal i com s'amplia a l'informe.

http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talento_2015_635779084172386250.pdf

Informe del Mercado de Trabajo de los Mayores de 45 años. Barcelona 2015 (datos 2014)

09-2015 |  ** | Spanish | beginner

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta L'Informe Estatal del Mercat de Treball dels majors de 45 anys - Barcelona 2015-, en base al seu objectiu d'analitzar els col·lectius amb

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presenta L'Informe Estatal del Mercat de Treball dels majors de 45 anys - Barcelona 2015-, en base al seu objectiu d'analitzar els col·lectius amb dificultats d'inserció laboral. S'aporten dades en relació a la situació actual d'aquest col·lectiu, la seva evolució en els darrers anys, així com la seva projecció laboral a curt i mig termini. 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2588-1.pdf

Trabajar en 2033. Tendencias del mercado de trabajo español

01-2015 |  ** | Spanish | beginner

Com serà treballar a Espanya al 2033? Medi ambient, Tecnologies de la Informació y la Comunicació (TIC) i Turisme seran els sectors protagonistes, juntament amb el focus en la qualificació professional i l'auge de les professions

Com serà treballar a Espanya al 2033? Medi ambient, Tecnologies de la Informació y la Comunicació (TIC) i Turisme seran els sectors protagonistes, juntament amb el focus en la qualificació professional i l'auge de les professions tècniques. PwC dóna els detalls en aquest informe.

http://www.pwc.es/es_ES/es/publicaciones/espana-2033/assets/trabajar-en-2033.pdf

Resumen ejecutivo - Informe Infoempleo Adecco 2013

06-2014 |  *** | Spanish | beginner

L'Informe Infoempleo Adecco ofereix, en la seva 17ena edició, una complerta radiografia de la situació de l'ocupació a Espanya, a través de l'anàlisis de les ofertes de feina generades

L'Informe Infoempleo Adecco ofereix, en la seva 17ena edició, una complerta radiografia de la situació de l'ocupació a Espanya, a través de l'anàlisis de les ofertes de feina generades durant el 2013. Trobaràs informació sobre la distribució de l'ocupació per CCAA, sectors o àrees funcionals, així com informació de salaris i previsions laborals.

Date of issue: 26-06-2014

http://blog.infoempleo.com/wp-content/uploads/2014/06/Resumen_Ejecutivo_InformeInfoempleoAdecco.pdf

Cómo ve el mundo la contratación temporal y el interim management

06-2014 |  *** | Spanish | beginner

Estudi de PagePersonnel que analitza, a nivell internacional, les tendències de contractació temporal i interim management, en 17 països. Algunes de les conclusions apunten a que les principals motivacions per a contractar

Estudi de PagePersonnel que analitza, a nivell internacional, les tendències de contractació temporal i interim management, en 17 països. Algunes de les conclusions apunten a que les principals motivacions per a contractar treballadors temporals és la flexibilitat. Aquesta tendència és més evident a Espanya, així com la oportunitat que ofereixen els treballadors temporals per a introduir als recent llicenciats en el mercat laboral.

http://www.pagepersonnel.es/productsApp_pp_es/GlobalTempSurvey2014/index-es-es.htm#.Uwb_2s5huuJ

more Links

Books and publications (2 of 2)

Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2010: ¿De una crisis a la siguiente?

2010 |  ** | English | beginner

Elaborat per la OIT, l¿informe avalua les conseqüències que la crisi econòmica i financera mundial ha tingut en l¿economia, a partir de les dades recollides en 150 països, i

Elaborat per la OIT, l¿informe avalua les conseqüències que la crisi econòmica i financera mundial ha tingut en l¿economia, a partir de les dades recollides en 150 països, i com ha revertit aquesta recessió en l¿ocupació. L¿estudi contraposa la recuperació parcial d¿algunes economies amb la davallada significativa en d¿altres països, amb previsió poc optimista de recuperació. L¿estudi emfatitza també en les conseqüències que a nivell social ha tingut la recessió econòmica, i en la percepció subj...

Author:VV.AA
Publisher: International Institute for Labour Studies
City where published: Ginebra  | Publishing date: 10-2010 | Pages:137
Format: Digital

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--es/WCMS_145184/index.htm

Informe CYD 2010

06-2011 |  ** | Spanish | beginner

Informe anual elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo on s'analitza el rol de la universitat en l'economia i la societat espanyola, així com l'accés al mercat de treball

Informe anual elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo on s'analitza el rol de la universitat en l'economia i la societat espanyola, així com l'accés al mercat de treball dels titulats/ades universitaris.

Publisher: Fundación CYD
City where published: Barcelona  | Publishing date: 06-2011 | Pages:384
Format: Digital

http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/informecyd/informecyd2010/

Related news

9-10-2015

Barcelona consulta els horaris comercials als ciutadans

L'Ajuntament obre un procés consultiu per decidir els horaris comercials de diumenges i festius d'estiu en zones turístiques de la ciutat.

9-10-2015

Les incubadores de Barcelona Activa ajuden al talent

Diverses empreses ubicades als espais per a startups de l'Ajuntament han estat notícia: te les presentem.

1-10-2015

Formación para profesionales del comercio con el programa Abierto al Futuro

Barcelona Activa ofrece cursos de gestión empresarial y nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de comerciantes y vendedores.

See more
 

 Send

Enviar


Regulations

In compliance with Organic Law 15/1999, of 13 December, under the Personal Data Protection Act, we inform you that data collected will form part of an automated file, under the ownership of BARCELONA ACTIVE SPM S.A., with registered office at 162-164 Calle Llacuna, Barcelona, with the aim of managing enrollments and of informing of the company's activities and services within its field of action. You will be able to exercise access rights, rectification, cancel cancellation and/or opposition via written communication to the Legal Services of BARCELONA ACTIVE SPM S.A. at the aforementioned address.

 
 
 

Quick access and copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22
Convent de Sant Agustí
Ca n'Andalet

Barcelona Treball (Porta22)
+34 934 019 899
bcn.cat/treball

Barcelona Activa Headquarters
Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
bcn.cat/barcelonactiva

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE