Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Agent de handling de passatgers; Passenger Service Agent; Auxiliar de terra; Agent de facturació; Passenger Handling Agent.

Descripció

Aquesta persona s'encarrega d'atendre els/les passatgers/es a la terminal de l'aeroport. Les seves funcions inclouen la facturació i l'embarcament de les persones usuàries així com la informació de les connexions entre vols.

A l'entorn aeroportuari s'entén per 'handling' tots aquells serveis d'assistència a les aeronaus i passatgers/es. Engloba activitats de facturació, de trasllat de persones usuàries, de col·locació de les escales, de neteja de l'avió, de provisió del combustible, de gestió de l'equipatge i mercaderies, de revisions mecàniques, etc.

Tasques

 • Revisa la informació disponible sobre els/les passatgers/es que han de facturar, per tal de detectar si hi ha algun cas especial (persones discapacitades, nens sols, etc.) Si és així, prendrà les mesures adients: avisar el personal d'atencions especials, el relacions públiques de la companyia, etc.
 • S'ocupa de la facturació de les persones usuàries:
  Demana les dades identificatives i els bitllets (si n'hi ha, ja que es pot tractar de reserva electrònica).
  Revisa que els/les passatgers/es de vols internacionals tinguin el passaport en regla i el permís per entrar als països on es dirigeixin.
  Supervisa la reserva i el vol dels/de les passatgers/es: dates i hora, destí, porta d'embarcament, temps entre connexions, vols, etc. Si el/la passatger/a no pot agafar el seu vol de connexió, s'encarrega de cercar un altre vol o de gestionar la reserva d'hotel, etc.
  Introdueix les dades a l'ordinador i realitza la reserva del seient.
  Pregunta al/a la passatger/a sobre qüestions relacionades amb la seguretat del seu equipatge (si transporta materials prohibits, qui s'ha encarregat de fer les maletes, etc.)
  S'encarrega de la facturació de l'equipatge, controlant que no excedeixi del pes permès. Si el pes és superior a l'establert s'ocuparà de cobrar segons les tarifes. També revisa que l'equipatge de mà no superi les mides i pes establertes per la companyia aèria.
  Informa el/la passatger/a de la porta i hora d'embarcament i altres dades com la durada del viatge.
 • Atén els/les passatgers/es per l'embarcament:
  Controla les targetes d'embarcament així com les seves dades identificatives.
  S'assegura que tots els/les passatgers/es que han facturat embarquen. En cas que falti algú utilitza el sistema de megafonia per a localitzar-lo.
 • Informa els/les passatgers/es que estan en trànsit de la porta d'embarcament, temps del que disposen, etc. En alguns casos, si l'interval és molt just, els espera a la terminal i els acompanya personalment a la porta d'embarcament per tal que puguin arribar a temps.
 • Informa sobre qualsevol circumstància indeguda a les autoritats de l'aeroport.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE