Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Gestor/a administriu/va

Descripció

És la persona que realitza tasques administratives, utilitzant suports digitals, processant, arxivant i buscant la documentació requerida a la xarxa. Les funcions de l'administratiu digital varien segons el departament i l'empresa on treballa, però en tots els casos les eines bàsiques de treball de l'administratiu digital són Internet i els programes informàtics específics que ajuden a optimitzar-ne les funcions. Ens trobem, doncs, davant d'una ocupació en transformació tant pel que fa a les tasques com a les capacitats que es demanen als administratius: si abans era fonamental el nombre de pulsacions, actualment un administratiu ha de saber identificar, diagnosticar i formular solucions davant un entorn empresarial i tecnològic en constant evolució.

Així mateix, s'ha de tenir en compte la introducció recent i en augment, de la possibilitat de realitzar de diferents gestions mitjançant els certificats digitals.

Tasques

Administra i ordena la informació:
 • Ordena i classifica informàticament expedients i documentació.
 • Busca informació a la xarxa i la sol·licita a tercers.
 • Classifica, escaneja, distribueix i arxiva el correu electrònic i la correspondència rebuda.
 • S'encarrega de la redacció i emissió de documents, correu electrònic i correu ordinari.
 • Atén el telèfon, donant resposta a qüestions informatives.
 • Actualitza l'agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.).
 • Rep, transmet i controla les entrades i sortides d'informació per mitjans telemàtics.
 • Selecciona i desenvolupa sistemes d'arxiu manuals i automatitzats d'acord amb els procediments establerts, optimitzant l'ús dels recursos en funció de les necessitats d'informació.
 • Elabora fitxers informàtics relacionals que permetin el seu enllaç, consulta i recerca.
 • Gestiona la informació en bases de dades informatitzades.
Administra i gestiona l'aprovisionament d'existències:
 • Fa el seguiment de les peticions de compres realitzades electrònicament.
 • Administra i gestiona l'aprovisionament d'existències: Registra les entrades i sortides d'existències, mitjançant el suport informàtic o documental.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE