Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Responsable d'inventari

Responsable de control d'estocs

Inventory manager

Inventory leader

Descripció

El responsable de control d'estocs s'encarrega de fer el seguiment del nivell d'existències, ja sigui de matèries primeres, productes semi-elaborats o productes acabats.
Aquest professional ha de garantir que el sistema de control d'existències sigui l'adequat a la política de l'empresa. Estableix els procediments de comprovació de les existències de l'inventari físic de l'empresa. El cap de control d'estocs ha de participar en la determinació dels objectius de la política d'estocs de l'empresa. Proposa mesures correctores en el cas de desviacions dels nivells d'existències.

Les tasques d'aquest professional poden variar molt en funció del tipus de material que gestiona (no serà igual la manipulació de material químic que la de metal·lúrgic) i del model de gestió de la companyia.

Tasques

 • Defineix els procediments i mètodes de control per garantir la fiabilitat dels estocs.
  Organitza sistemes de control físic o documental periòdic de l'inventari.
  Utilitza sistemes informàtics pel control d'inventaris i la planificació de la producció.
  Avisa sobre els nivells excessius o limitats d'estocs i determina els procediments pel seu control, d'acord amb la planificació i la demanda prevista.
  Revisa els mètodes de planificació i controla els resultats de la política logística.
  Defineix i controla els índexs de rotació i l'obsolescència dels estocs. Estableix i impulsa programes de qualitat i de reducció d'estocs.
  Realitza informes estadístics sobre els estocs.
  Estableix estratègies per optimitzar el picking (preparació de comandes) i organitza la classificació dels estocs, així com la seva distribució a les instal·lacions.
 • Controla les desviacions i n'investiga les causes.
  Controla les desviacions del pla de producció en termes de temps i quantitat.
  Informa dels retards. Organitza els sistemes de control físic o documental periòdic de l'inventari.
  Preveu respostes per a demandes urgents, imprevistes o especials.
 • Assegura el compliment del nivell d'estoc òptim i mínim establert per al manteniment del procés productiu i el compliment del programa comercial.
 • Fa l'inventari d'existències tenint en compte la normativa mercantil.
 • Contribueix a fixar un estoc de seguretat per cobrir possibles excessos de demanda sobre la previsió normal o retards en els terminis de reaprovisionament.
 • Controla que es compleixin els terminis de reaprovisionament.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE