Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El consultor o assessor de logística és un expert en la introducció de sistemes integrals de gestió que ofereix els seus serveis a empreses que necessiten col·laboració externa per a dur terme projectes logístics, processos de reenginyeria o per implementar la tecnologia de la informació per tal de fer més competitiva la cadena de subministrament. Aquest és un perfil professional híbrid ja que, d'una banda, aquest professional ha de tenir coneixements de gestió logística i, de l'altra, ha de dominar les TIC per aplicar-les correctament. Es pot dir també que aquesta ocupació és creativa i que té un fort component de comunicació ja que el consultor de logística ha de trobar solucions a les necessitats plantejades pel client i, al mateix temps, ha de mantenir-hi una relació de confiança.

En definitiva, el consultor de logística introdueix noves tecnologies i estratègies per optimitzar les funcions logístiques de l'empresa, com l'aprovisionament, el transport, la distribució i l'emmagatzematge.

Tasques

 • Aporta una visió global i externa de la problemàtica logística que afecta a l'empresa client.
 • Treballa en col·laboració amb els clients i els seus proveïdors pel disseny i l'aplicació dels projectes logístics.
 • Identifica els problemes, oportunitats i riscos de l'empresa client per determinar quina és la solució més adequada.
 • Recull i analitza informació rellevant per detectar els punts dèbils i els més competitius de l'empresa.
 • Gestiona les entrevistes amb l'empresa client i la seva visita a les instal·lacions subcontractades.
 • Dissenya, assessora i gestiona projectes logístics, que poden ser integrals.
 • Les seves funcions s'apliquen al desenvolupament dels sistemes logístics. Dissenya la integració de tota la cadena buscant optimitzacions generals.
 • Fa estudis de planificació de projectes i avalua alternatives estratègiques.
 • Estudia les aplicacions informàtiques idònies pels nous projectes.
 • Realitza els estudis tècnics d'adequació logística dels proveïdors a les especificacions donades i estableix els procediments que aquests proveïdors han de fer servir, fins i tot els tipus d'embalatge i de transport, d'acord amb els plans de previsió de la llista de materials.
 • Realitza els estudis per sincronitzar i acoblar els diferents components en els processos de producció i les metodologies de subministrament.
 • Estudia els procediments de manteniment productiu total (TQM) en els sistemes logístics.
 • Estudia l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació als projectes logístics.
 • Proposa i s'encarrega dels programes de formació logística.
 • Selecciona el personal adequat per a cada funció.
 • Realitza auditories logístiques

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE