Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Controlador/a del trànsit aeri; Controlador/a aeri/èria; Air traffic control specialist (ATCS)

Descripció

El/La controlador/a de circulació aèria és el/la màxim/a responsable de la fluïdesa i seguretat en els vols dels avions. Dirigeixen el trànsit aeri per tal que circuli sense entrebancs, eficientment i sobretot de manera segura, seguint les normatives i regulacions aèries establertes.

Treballa principalment amb equips de comunicació radiofònics (per a mantenir el contacte amb el/la pilot), radars, ordinadors i un equipament que utilitza la tecnologia punta.

Es tracta d'una ocupació molt canviant. La seva feina exigeix una ràpida presa de decisions, la capacitat de gestionar incidències simultànies i superar moments de tensió.

Tasques

El/La controlador/a aeri/a es pot dedicar a quatre especialitzacions diferenciades: controlador/a de torre, control de terra, controlador/a d'aproximació, i controlador/a de ruta. Les tasques que desenvolupa difereixen segons l'activitat:
 • Controlador/a de torre: s'encarrega d'assegurar l'adequada separació entre les aeronaus que aterren o s'enlairen, les que circulen pels carrers de rodatge de l'aeroport i les que volen a les proximitats, a l'abast de la vista. Opera físicament a la torre de control de l'aeroport.
  Autoritza els/les pilots per l'enlairament i l'aterratge de les aeronaus, i també per realitzar canvis d'alçada i direcció.
  Dóna instruccions i recomanacions als/a les pilots (per exemple les relacionades amb el vent). Informa dels marges disponibles pel trànsit aeri (mesures com l'alçada, separació entre avions etc.)
  Dirigeix el trànsit al sòl de l'aeroport. Això inclou el taxiing o rodatge, que és el procés de maniobra de l'avió per a situar-lo en posició a la pista o per a retornar-lo a l'àrea d'aparcament, i també la circulació dels vehicles i persones treballadores de l'aeroport.
  Controla l'estat de l'equipament i dels llums de senyalització.
  En cas d'emergència s'encarrega d'avisar l'equip de bombers/es i de rescat.
 • Controlador/a de ruta: Es responsabilitza de la seguretat dels vols mentre es troben en ruta entre aeroports, en el que s'anomena 'espai aeri'. S'encarrega de les aeronaus des que arriben quasi al nivell de creuer durant l'enlairament, fins que comencen el descens (llavors ja se n'encarreguen els/les controladors/es d'aproximació).
  Aquestes tasques es realitzen des dels centres de control de navegació aèria. Actualment n'hi ha cinc per a controlar tot l'espai aeri espanyol, part de l'Atlàntic Nord, part del Mediterrani i la ruta cap a Sudamèrica (des de les Canàries).
  Manté un seguiment, amb ajut de radars i mapes de rutes, de tots els avions que circulen dins l'àrea que li pertoca segons la normativa aèria.
  S'assegura que la separació entre aeronaus circulant a la mateixa àrea sigui l'adequada.
  Proporciona instruccions i recomanacions als pilots.
  Valida els plans de vol de les aeronaus i en cas d'incidència determina noves rutes.
  S'encarrega de la comunicació i coordinació amb els altres centres de control, informant dels plans de vol, etc.
 • Controlador/a d'aproximació: S'encarrega de la seguretat dels vols quan aquests es troben entre la proximitat de l'aeròdrom (abast de la vista) i l'espai aeri determinat per la ruta. Fa de nexe entre el controlador/a de torre i el de ruta. Treballa en habitacions de radars o bé a la torre de control o a un dels centres de control aeri.
  Gestiona els ascensos de les aeronaus mentre abandonen les proximitats de l'aeròdrom fins que penetren a l'espai aeri. Controla que hi hagi la separació adequada entre avions.
  S'ocupa de la gestió dels descensos des que deixen l'espai aeri fins que es troben a la vista del/de la controlador/a de torre.
  Informa els/les pilots de les condicions a l'aeroport com el temps, el vent (direcció i velocitat) i la visibilitat.
  S'encarrega de gestionar els esdeveniments inesperats: l'aparició de vols que no estaven programats, per exemple.
  Es responsabilitza dels avions que es troben en situació d'espera, o sigui els que no poden aterrar perquè les pistes estan ocupades, situant-los correctament i controlant-los.
  S'encarrega també d'observar les condicions meteorològiques adverses que poden afectar al moviments de les aeronaus en els aeroports o en ruta. Ha d'actuar desviant les aeronaus de les zones amb condicions meteorològiques adverses.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE