Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la consultor/a expert/a en mobilitat s'encarrega d'informar i assessorar en matèria de mobilitat urbana sostenible tant a empreses privades com a l'administració pública. La seva feina consisteix a analitzar i diagnosticar la situació de la mobilitat d'una zona (àrea metropolitana, ciutat, barri, etc.) i el disseny de plans i mesures que aportin solucions als problemes detectats.

Quan treballa a l'administració pública proposa, entre d'altres, mesures integrals per resoldre la congestió del trànsit, reduir els temps d'espera al transport públic, millorar la mobilitat i la seguretat a les vies urbanes, reduir la contaminació, facilitar l'accés al transport a persones amb mobilitat reduïda o minimitzar l'impacte ambiental.

Quan assessora una empresa privada vetlla per millorar la qualitat dels desplaçaments del personal treballador i dissenya de plans de mobilitat o millora de rutes per tal d'evitar la congestió del trànsit on s'ubica l'empresa.

Aquest/a professional pot treballar incorporat/da a la plantilla d'una empresa, o com a consultor/a extern/a.

Tasques

  • Analitza i diagnostica el model de mobilitat existent en una àrea determinada (ciutat, barri o empresa) mitjançant la definició d'hipòtesis, l'anàlisi de dades i la definició d'indicadors (la situació del trànsit, el transport públic, els vianants i la seguretat viària de ciutats, etc.). Per obtenir aquesta informació pot realitzar enquestes a través de diferents canals.
  • Dissenya i executa plans de mobilitat en polítiques urbanístiques, socials o empresarials: promovent el transport col·lectiu o anar a peu, millorant l'accessibilitat a tots els espais, incrementant la qualitat ambiental i l'estalvi energètic, recuperant l'espai públic urbà o dissenyant plans per agilitzar els desplaçaments del personal treballador.
  • Té en compte els criteris de sostenibilitat, accessibilitat i millora de la seguretat durant la implantació dels plans de mobilitat urbana.
  • Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació, en àmbits concrets, com per exemple: els serveis de transport públic, trànsit i seguretat viària en temps real, els espais per a l'estacionament de vehicles, les barreres arquitectòniques, la senyalització viària, la priorització semafòrica, la integració tarifària intel·ligent, el transport intermodal o les rutes urbanes en bicicleta, entre d'altres.
  • Elabora estudis detallats sobre localitzacions geogràfiques que requereixen la utilització de sistemes de cartografia digital, teledetecció i informació geogràfica (GIS).
  • Imparteix formació sobre mobilitat humana, urbana i sostenible a alumnat universitari, persones interessades o que es volen especialitzar en l'àmbit de la mobilitat urbana, i també s'ocupa de la formació del personal (especialment dels que més es desplacen) dins una empresa o organització.
  • Coordina polítiques de mobilitat amb altres entitats o empreses que estan ubicades en el mateix emplaçament, com ara polígons industrials, zones d'activitats logístiques, etc.
  • Quan treballa per una empresa privada, investiga i preveu els accidents in itinere en col·laboració amb el servei de prevenció de riscos laborals. Aquests són els accidents que pateix un/a treballador/a quan es desplaça de casa a la feina, de la feina a casa i durant la jornada laboral per motius de feina.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE