Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

En el transport marítim de mercaderies, cada vegada més rellevant en el context d'un món globalitzat amb elevats volums d'intercanvi comercial a nivell internacional, apareix la figura clau de les empreses consignatàries de vaixells. Les empreses consignatàries de vaixells són intermediàries independents que actuen en nom i per compte del propietari o propietària d'un vaixell, ja sigui navilier (explotant vaixells propis o aliens) o armador (amb vaixells propis), executant en el port les gestions de les mercaderies. Siguin de lliurament i càrrega o de recepció i descàrrega, s'ocupen de totes les gestions administratives associades a la mercaderia.
El o la técnica de mercaderies en contenidors presta els seus serveis en les empreses consignatàries de transport marítim de mercaderies i és responsable d'organitzar i gestionar el moviment de contenidors al port, optimitzant espais i temps d'utilització.

Tasques

Les tasques generalment associades a aquest perfil professional són:
  • Verifica que quadri l'estoc de contenidors al port o magatzem i organitza els que ha d'utilitzar, els que ha de retornar i els que ha d'enviar a altres ports en funció de les necessitats o demandes del seus clients o de les instruccions dels operadors/ores o armadors/ores. Estableix contacte amb els propietaris o propietàries dels contenidors respecte a la ubicació o enviament de contenidors a d'altres ports, en funció de les seves necessitats.
  • Fa les demandes als clients o armadors dels contenidors que necessita d'altres ports o bé posa a disposició els sobrants per a ser enviats a altres ports on siguin necessaris.
  • Assigna un "codi d'estatus" (utilitzat per classificar els contenidors segons estiguin plens o buits i si entren, romanen o surten de la terminal portuària) a cada contenidor sota la seva responsabilitat, per a efectuar la gestió.
  • Realitza diàriament un llistat de contenidors que han entrat o sortit de la terminal portuària. Tramet un informe dels contenidors als seus propietaris, que solen ser les companyies navilieres.
  • Coordina i tramet les instruccions als estibadors portuaris per als moviments a realitzar amb els contenidors.
  • Verifica les condicions físiques dels contenidors i gestiona les reparacions necessàries.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE