Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Director logístic de distribució

Descripció

El director de distribució física dissenya, estableix i controla les condicions de distribució dels productes acabats, de l'emmagatzematge, incloses les ubicacions dels magatzems i el seu sistema de manutenció. Aquest professional també determina els criteris de posicionament dels estocs, dissenya el procés de l'expedició, transport i distribució de productes i, quan sigui oportú, la política d'externalització o subcontractació del transport o altres serveis logístics.

Depèn del Director de Logística.

Tasques

 • Determina el procés de transport que s'ha d'emprar per a la distribució de productes acabats.
 • Dissenya el sistema de distribució física dels productes i, si s'escau, la seva reenginyeria.
  Defineix les necessitats de transport, assegura i revisa el seu compliment, controla i informa sobre els costos del servei.
  Aconsella sobre les inversions que s'han de dur a terme al procés de distribució física i sobre les opcions de subcontractació.
  Planifica les necessitats de personal per a les operacions d'emmagatzematge i de transport.
  Estableix els procediments documentals i de registre de les operacions de distribució, l'assegurament dels béns i el tractament de les incidències
 • Determina el nombre de magatzems i plataformes que s'han d'emprar i la seva ubicació.
  Dissenya, controla i estableix les condicions de l'emmagatzematge, incloses les ubicacions dels magatzems i el sistema de manutenció. Determina els criteris de posicionament dels estocs.
 • Cerca, analitza i selecciona informació sobre les tendències i possibilitats del mercat de transport, costos, serveis, estableix indicadors, paràmetres de servei i sistemes de control de costos.
 • Determina la funcionalitat logística de cada magatzem.
  Defineix els plans logístics de distribució i les operacions amb els responsables funcionals.
  Utilitza el sistema DRP (Distribution Requeriment Planning), una tecnologia de gestió que optimitza la distribució.
 • Organitza el flux d'informació necessària.
  Examina les possibilitats de cooperació amb clients i subcontractistes durant el procés de distribució. I, en en el seu cas, dissenya i implementa l'ECR (Efficient Consumer Response), una metodologia de treball que consisteix a optimitzar tot el procés de distribució dels productes, amb la col·laboració de proveïdors i empreses subcontractades.
 • Assegura l'acompliment dels requeriments ambientals en distribució.
 • Dissenya el sistema òptim de distribució dels productes acabats, en el que es contempli els diferents modes de transport i la seva multimodalitat i interoperabilitat.
 • Es coordina adequadament amb el Departament comercial.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE