Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/la enginyer/a en mobilitat intel·ligent centra la seva activitat en el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils a partir de grans quantitats de dades (big data i sistemes d'intel·ligència artificial que tenen el seu origen en la gestió urbana), desenvolupa i adapta ginys digitals a les noves generacions de tecnologies de telefonia mòbil que van apareixent (per exemple, 5G) i investiga i cerca de noves fonts d'energia per als vehicles (hidrogen, electricitat, gas) amb l'objectiu de reduir la contaminació. Igualment, treballa en qualsevol solució vinculada a la Mobilitat 4.0, que aborda les zones de baixes emissions, els peatges urbans i l'eurovinyeta, la mobilitat com a servei (MaaS, de l'anglès Mobility as a Service), la distribució de mercaderies d'última milla (microplataformes logístiques), el futur dels vehicles connectats i autònoms per a la indústria de l'automoció, l'electromobilitat o la irrupció dels vehicles de mobilitat personal (VMP), entre d'altres.

Així, l'enginyer/a en mobilitat intel·ligent és l'expert/a tecnològic que, amb un perfil d'investigador, aplica les noves tecnologies -en especial, de la digitalització- a la gestió de la mobilitat, fonamentalment en àrees urbanes i en el marc del desenvolupament de les ciutats intel·ligents (smart city). Aquest/a professional treballa principalment en empreses privades que desenvolupen les seves pròpies solucions tecnològiques mitjançant ginys i dispositius que aporten eficiència i comoditat a la persona usuària en les seves necessitats de mobilitat, així com solucions a les necessitats de control, gestió eficient, ordenació i planificació dels grans reptes i fluxos de mobilitat en àrees urbanes, metropolitanes i interurbanes. En aquest sentit, també pot treballar com a proveïdor/a de solucions tecnològiques per a les diferents administracions públiques o en empreses de distribució de mercaderies, per posar dos exemples.

Tasques

  • Dissenyar i testejar ginys i dispositius digitals per gestionar i monitoritzar el diferents aspectes vinculats a la mobilitat urbana (innovació tecnològica i economia digital, el canvi de paradigma de l'Smart mobility, tecnologies de detecció, identificació i seguiment, sistemes de posicionament i geolocalització, anàlisi d'imatges i visió artificial, infraestructures de comunicacions: requeriments funcionals dels intelligent transport systems, sensors i Internet of Things o xarxes vehiculars, entre altres)
  • Impulsar la recerca i la transferència de resultats en actuacions per a la millora de la seguretat viària i la regulació del trànsit a través de càmeres, del sistema semafòric i de radars que es coordinen des de centres de control de la mobilitat, el que permet crear una xarxa intel·ligent de gestió de la mobilitat per gestionar la informació rebuda des de diferents punts de monitorització i seguiment.
  • Avançar en solucions tecnològiques que permetin la consolidació en el mercat dels vehicles elèctrics, autònoms i connectats, i superar els reptes existents en matèria de seguretat. També estudia els diferents sistemes ADAS (Sistema Avançat d'Assistència a la Conducció) i la seva possible incorporació a tota classe de vehicles per millorar la seguretat viària i la convivència dels diferents vehicles a la xarxa.
  • Dissenyar i assajar nous mètodes de distribució de mercaderies, especialment en àrees urbanes ja col·lapsades (repartiment a domicili amb drons, circuits de vehicles autònoms controlats des de grans centres operatius per al transport de persones i mercaderies, per exemple).
  • Assessorar la figura del legislador públic (tant a nivell nacional com local) a l'hora de produir lleis, reglaments i normatives relacionades amb la mobilitat. Igualment, proposar solucions de caràcter intermodal (combinant diferents sistemes de transport) en reptes de mobilitat per a les autoritats públiques corresponents (per exemple, en les zones de baixes emissions, en l'extensió de carrils bici, en limitació de la velocitat, entre altres).
  • Incorporar les noves tecnologies digitals al transport públic col·lectiu per tal de millorar les rutes, les freqüències i l'abast d'aquest, així com la seguretat viària (incorporació de càmeres de visualització per eliminar els angles morts, etc.).
  • Fer recerca i desenvolupament en solucions a la mobilitat que impliquin l'empresa, els centres de coneixement i les administracions públiques per dissenyar sistemes de transport de persones i mercaderies basats en flotes de vehicles autònoms coordinats globalment, el funcionament operatiu de vehicles autònoms o per oferir solucions de mobilitat que facilitin la vida al conductor.
  • Assessorar en la realització de Plans Integrals de Mobilitat i Plans de Seguretat Viària d'àmbits regionals o locals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE