Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Mecànic/a de grua torre; Instal·lador/a de grua torre.

Descripció

La grua torre desmuntable consisteix en una màquina de funcionament discontinu destinada a la manutenció de càrregues suspeses d'un ganxo o de qualsevol altre sistema d'aprehensió, el qual es troba suspès en una ploma o en un carro que es desplaça a través d'ella, sent aquesta ploma orientable per tal de permetre a la grua prendre o deixar qualsevol càrrega dins d'un determinat volum cilíndric. Aquesta grua, concebuda per a la seva utilització en obres de construcció o d'altres aplicacions, està dissenyada per a suportar freqüents muntatges i desmuntatges, així com trasllats entre diferents emplaçaments.

Las funcions de muntador/a de grua torre consisteixen en el muntatge, reparació, conservació i desmuntatge dels elements estructurals, mecànics i elèctrics d'aquesta màquina en els emplaçaments corresponents de les obres de construcció, en dependència del tècnic competent de l'empresa autoritzada responsable d'aquestes operacions.

Tasques

 • Organitza i planifica el procés i la mecànica dels treballs.
 • Organitza els espais de treball, maniobra, emmagatzematge, càrrega i accés a l'àmbit de treball.
 • Controla les possibles interferències amb altres treballs.
 • Interpreta els plànols i esquemes de muntatge de la grua torre.
 • Comprova els elements de muntatge.
 • Comprova la posició, alçades i distàncies reglamentàries respecte de les edificacions veïnes.
 • Comprova el dimensionat i les proteccions de l'escomesa elèctrica.
 • Disposa i anivella la base de la grua torre.
 • Munta els elements estructurals.
 • Instal·la limitadors de recorregut, d'elevació, de distribució, d'orientació i de translació.
 • Efectua proves de posada en servei amb comprovació de l'estat dels limitadors.
 • Verifica i complimenta el full de posada en servei i del llibre de registre.
 • Fa el lliurament de la documentació de la grua torre a l'operador/a.
 • Efectua les operacions de desmuntatge de la grua torre.
 • Realitza les operacions de verificació, neteja i manteniment periòdic de la grua torre.
 • Efectua manipulacions d'elements, eines, màquines, mitjans auxiliars i proteccions col·lectives i individuals necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE