Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Envasador/a farmacèutic/a; Operador/a de condicionament; Operador/a en Cambres Estèrils.

Descripció

Aquest/a professional s'ocupa de la manipulació, etiquetatge i envasament dels diferents productes farmacèutics o cosmètics obtinguts després del procés de fabricació en una planta farmacèutica. Treballa en condicions estèrils molt regulades per les normatives de bones pràctiques de fabricació i laboratori, en plantes de producció de productes farmacèutics i afins, constituint el final de la cadena productiva.

Controla el funcionament, posada en marxa i aturada de les instal·lacions i equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes. Es responsabilitza del manteniment dels equips de producció i realitza la presa de mostres i proves senzilles, necessàries per mantenir el procés en les condicions de producció previstes. També controla el funcionament dels equips necessaris, així com el nivell de qualitat, i compleix les normes de fabricació.

Tasques

Organitza les preparacions prèvies a les operacions d'inici de condicionament i realitza la càrrega dels productes elaborats i del material de condicionament en les línies de condicionament:
 • Realitza els ajustaments previs necessaris en màquines, equips i instal·lacions, per a assolir les condicions adients de condicionament.
 • Acciona i vigila màquines que pesen, retractilen, tanquen i embalen diversos productes.
  Acciona i vigila màquines que omplen tubs, flascons, llaunes, caixes, bosses i recipients amb productes com aliments, begudes, pintures, olis i locions i els tanquen.
 • Aplica les normes de seguretat i higiene en la manipulació de maquinària i equips seguint el pla de prevenció de riscos laborals.
 • Actua en cas d'emergències o incidents segons els criteris establerts.
Controla els equips de dosificació per a obtenir la quantitat de cada producte que cal en el procés de condicionat prèviament establerta:
 • Prepara l'instrumental de presa de mostres i controla i enregistra els seus resultats.
 • Ajusta els instruments de control local, aconseguint la dosificació adequada.
Controla els equips de condicionament i realitza la presa de mostres necessàries per a l'esmentat control:
 • Assegura que els components i envasos porten de manera visible, l'especificació de lot, data i caducitat d'acord amb les instruccions d'etiquetatge.
 • Fa el control dels equips de condicionament amb presa de mostres segons periodicitat establerta.
  Comprova rendiments, balanç de materials i documentació després del procés de condicionament per assegurar que els consums de tots els materials s'ajusten als prèviament definits.
Treballa a la secció de processos on realitza les barreges, pesatge i visualització de les càpsules, manipulació de reactors, etc. i en la línia de condicionat amb funcions de manipulació, envasament i condicionament del producte, complint la normativa de bones pràctiques de fabricació:
 • Realitza diferents operacions farmacèutiques a la planta, incloent la granulació, compressió, recobriment i emblistat.
 • Emplena la documentació relativa al procés.
 • Realitza la neteja de la línia d'envasament, incloent qualsevol resta dels diferents fàrmacs.
 • Realitza canvis de format i ajustaments en la maquinària.
 • S'encarrega de la preparació de comandes i control d'existències després d'adquirir certa experiència a l'empresa.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE