Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a en comerç internacional

Descripció

El i la tècnica en comerç exterior és una figura clau per guanyar mercat internacional, establint contactes i relacions comercials amb els països pertinents, d'acord amb els objectius empresarials.

La seva funció principal és la de realitzar operacions de compra-venda de mercaderies, gestionar les operacions de logística, emmagatzematge i distribució internacional, a més de la convenient supervisió dels processos per garantir la fiabilitat de les operacions i la distribució racional dels mitjans i espais disponibles.

Aquest perfil professional, atès que la major part de les importacions de mercaderies de llarga distància es fan per via marítima, acostuma a treballar amb empreses transitàries i consignatàries marítimes, supervisant totes les gestions pròpies d'aquest procés i contactant amb els i les clients per establir les condicions i terminis de les mercaderies.

És una figura transversal que podem trobar a diversos departaments, com són els de màrqueting, logística, informàtica o direcció comercial.

Tasques

  • Estudia, prepara i gestiona les accions de compra-venda de mercaderies a nivell internacional, al mateix temps que gestiona la pertinent negociació i relació comercial segons la normativa vigent de cada territori.
  • Coordina amb la clientela les operacions d'importació i exportació amb relació a terminis, condicions del transport i aplicació dels INCOTERMS (normes reguladores de les condicions de transport internacional i lliurament de les mercaderies que es fan servir per dividir i assignar els costos de les transaccions internacionals de mercaderies, delimitant les responsabilitats i riscos entre la persona compradora i venedora).
  • Gestiona les operacions de logística, emmagatzematge i distribució de mercaderies, supervisant que aquestes segueixen els processos i normativa adequada, per garantir la integritat de les diferents mercaderies i aprofitant racionalment els mitjans i espais disponibles.
  • Garanteix la fiabilitat de les operacions internacionals en els aspectes econòmics, contractuals i legals utilitzant les diferents modalitats financeres per a dur a terme operacions de comerç exterior i realitzant la gestió administrativa associada.
  • Planifica el finançament de les transaccions internacionals de mercaderies a través d'una anàlisi prèvia de les diferents vies i els possibles riscos financers que tenen de les operacions executades.
  • Negocia amb la clientela i amb els i les proveïdores, entre d'altres, la modalitat de cobrament o pagament més convenient per a l'empresa i busca els sistemes de finançament més interessants.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE