Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a d'operacions i informació del servei de trànsit aeri (TEOISTA); Tècnic/a de Programació i operacions (TEPO); duty operations manager

Descripció

Aquests/es professionals s'encarreguen de la planificació i gestió de les operacions aeroportuàries: s'ocupen de l'assignació de les places de les aeronaus, del tractament i difusió de la informació aeronàutica, de les taxes, etc.

Depenent de la mida de l'aeroport haurà de desenvolupar totes les funcions de l'entorn aeroportuari. En aeroports amb molt trànsit, però, es compta amb un equip molt gran d'aquests tècnics/ques d'operacions i s'especialitzen en una activitat concreta.

Tasques

 • S'encarrega de l'assignació de les places d'estacionament de les aeronaus a la plataforma de l'aeroport, coordinant-se amb la torre de control.
 • Autoritza operacions de caràcter puntual en temps real degut a cancel·lacions, modificacions i aparició de vols no programats.
 • Controla els plans de vol de les companyies aèries per tal de tenir la programació dels vols i poder gestionar qualsevol canvi.
 • Supervisa els moviments a la plataforma de l'aeroport (on hi ha les aeronaus), organitzant els fluxos de vehicles.
 • Controla els sistemes i equipament instal·lats per a l'operativa de la plataforma (il·luminació, abalisament, etc.).
 • S'ocupa de la gestió de la informació de les operacions aeronàutiques i aeroportuàries: posició de l'avió a la plataforma, assignació de torns, determinació de les cintes per l'equipatge, etc. Aquesta informació moltes vegades està programada però requereix una correcció en temps real degut a canvis i problemes que poden sorgir: retards, per exemple.
  Analitza i verifica les dades necessàries per a l'operativa de l'aeroport.
  Les processa de la manera requerida per a la seva posterior utilització.
  S'encarrega de la difusió de la informació amb diferents mitjans, via sistemes informàtics o de comunicacions.
 • Es responsabilitza de la tramitació de les taxes aeroportuàries i aeronàutiques. Aquestes taxes sorgeixen de l'ús que les companyies aèries i els operadors fan de les instal·lacions i serveis dels aeroports.
 • En tot moment controla el compliment de les normatives i procediments establerts i es manté actualitzat de qualsevol canvi.
 • Realitza anàlisi i estudis de funcionament operatius previs a la planificació i execució d'obres.
 • Coordina i elabora el procediment encaminat a la resolució d'incidents en operacions.
 • Participa en foros nacionals i internacionals relacionats amb la seva àrea d'activitat.
 • Verifica el funcionament correcte dels sistemes d'il·luminació en les pistes.
 • Verifica que els sistemes d'aterrament es mantenen de manera regular i que són inspeccionats per personal qualificat.
 • S'assegura que els fingers es troben en condicions d'operació correctes, i que les sortides d'emergència són operatives.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE