Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Tècnic/a d'operacions i informació del servei de trànsit aeri (TEOISTA)

Descripció

Aquests/es professionals donen suport al transport aeri. S'encarreguen, per una banda, de la planificació i gestió de les activitats relacionades amb la navegació aèria i, per altra, de l'anàlisi, tractament i difusió de la informació aeronàutica.
Les seves funcions són, doncs, molt àmplies, i en alguns casos s'especialitzen en unes activitats concretes. Poden realitzar les seves tasques en els aeroports o en els centres de control d'Aena (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria).

Tasques

 • Controla els plans de vol de les companyies aèries en les dependències de la Torre de Control a fi de tenir la programació dels vols i poder gestionar qualsevol incidència.
 • S'ocupa de la gestió de la informació aeronàutica per a garantir la seguretat de la navegació aèria. Inclou tant la que es necessita en temps real com la permanent: dades meteorològiques, manuals, etc.
  Recopila, analitza i verifica aquestes dades.
  Les processa de la manera requerida per a la seva posterior utilització.
  S'encarrega de la difusió de la informació amb diferents mitjans, via sistemes informàtics o de comunicacions.
  Actualitza les publicacions i manuals de navegació aèria.
 • S'encarrega de la realització de butlletins d'informació prèvia al vol (PIB) per tal d'oferir la informació directament als usuaris d'aviació general (aerotaxi, servei d'extinció d'incendis, aviació privada i esportiva, etc.)
 • Està en contacte amb els organismes nacionals i internacionals reguladors de la navegació aèria: Eurocontrol, OACI (Organització de l'Aviació Civil Internacional), DGAC (Direcció General d'Aviació Civil).
 • Realitza un seguiment del volum de tràfic aeri a l'àrea assignada, amb l'objectiu d'aconseguir un equilibri entre la capacitat i la demanda.
  Redacta informes de previsions de tràfic, realitza estadístiques i publica butlletins.
  Participa en l'atorgament de permisos puntuals per a casos específics (treballs aeris, esdeveniments públics, etc.).
 • Controla i gestiona el sistema central de comunicacions i informació aeronàutica (COM / AIS). Aquest subministra informació relacionada amb el trànsit aeri.
  Manté actualitzat el seu portal, la seva base de dades i la base de dades que conté la informació dels plans de vol.
  Participa en l'elaboració de manuals i normativa de l'AIS.
 • Atén el Servei de Radiodifusió Aeronàutica. Supervisa la difusió de la informació meteorològica als/a les pilots que operen a la seva àrea.
 • En tot moment controla el compliment de la normativa establerta i es manté informat dels canvis que hi pugui haver.
 • Puntualment elabora plans de vol en cas de no existir aquest en el sistema de control.
 • Verifica el correcte funcionament de les línies de comunicació amb els canals de distribució i les persones usuàries finals.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE