Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Altres denominacions

Ecogestor/a de l'aeroport

Descripció

És la persona responsable de la gestió mediambiental de l'aeroport. S'encarrega de la coordinació i el control dels assumptes relacionats amb el medi ambient: soroll, qualitat de l'aire, residus, fauna, etc.

La implantació d'un sistema de gestió mediambiental (SGMA) a l'aeroport requereix la presència d'un professional específic degut a la complexitat organitzativa i tècnica d'aquests sistemes.

Tasques

 • S'ocupa de la gestió dels residus de l'aeroport, mitjançant l'estudi dels procediments i les mesures per minimitzar-los.
  Supervisa les proves dels bombers i de l'equip de rescat, analitzant l'impacte dels materials que utilitzen.
  Controla els residus de les companyies aèries en tot el recinte aeroportuari.
  Examina els mecanismes per millorar la seva recollida selectiva.
 • Controla els nivells acústics de l'aeroport. Aquest és un dels aspectes més problemàtics de la indústria de l'aviació. Els aeroports espanyols han implantat un sistema anomenat SIRMA (Sistema de Control i Monitoritzat del Soroll) que, entre altres coses, permet controlar en tot moment el nivell del soroll.
 • Avalua la qualitat de l'aire. Mitjançant l'eina REDAIR (Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l'Aire) examina els nivells de contaminació atmosfèrica.
 • S'encarrega de la implantació del sistema SGMA segons la normativa ISO 14001. Aquest sistema és una eina que facilita que es compleixi la normativa, i també millora l'eficàcia dels processos, tot reduint costos i prevenint accidents.
 • Estudia les mesures que s'han de prendre per reduir el consum energètic a les dependències de l'aeroport.
 • Té cura de les zones verdes de l'aeroport i de les àrees no urbanes (zones forestals, aiguamolls, etc.). Es fa càrrec del seu manteniment i conservació.
 • Realitza la formació del personal de l'aeroport per tal d'ensenyar les problemàtiques mediambientals que planteja cada ocupació particular, i les mesures que s'han de prendre per complir la normativa.
 • Realitza activitats de divulgació per tal d'informar de la política mediambiental de l'aeroport.
  Informa als mitjans de comunicació.
  Atén consultes i rep suggeriments d'entitats nacionals o internacionals, usuaris de l'aeroport, etc.
  Envia dades i informes al Ministeri de Medi Ambient.
 • Elabora estudis i informes referents a les activitats que realitza.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE