Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El/La tècnic/a de qualitat de Normativa s'encarrega d'assegurar que l'empresa compleixi els estàndards marcats per les autoritats internacionals, en aquest cas, relatives al manteniment i certificat de vol.

Aquesta normativa, anteriorment coneguda com a JAR (Joint Aviation Requirements), és de compliment obligat i vetlla per la qualitat tant de les organitzacions productives (Part 21-B), de gestió del manteniment de l'aeronavegabilitat (Part M-B), manteniment (Part 145-B), formació tècnica (Part 147-B) o llicències professionals de manteniment d'aeronaus (Part 66-B). Per tal que es compleixin els protocols hi ha la deguda aprovació per part de l'autoritat competent.

El/La tècnic/a de qualitat de normativa exerceix, llavors, les funcions de controlar amb molt rigor l'acompliment dels protocols i els reglaments establerts amb objecte de garantir la qualitat i la seguretat de l'aeronau.

Tasques

  • Es dedica a mantenir i actualitzar la documentació normativa i a aplicar les prescripcions que estableix la normativa per a les activitats que realitza l'empresa. En cas que es modifiqui alguna de les pràctiques de producció, manteniment..., segons el camp d'actuació, verifica que s'ajusta als requeriments normatius.
  • Du a terme tasques d'auditoria interna de l'empresa orientades a la verificació del compliment de la normativa.
  • Fa un seguiment de la resolució de les incidències de què s'ha informat i col·labora en l'aplicació de les recomanacions incloses en l'informe d'auditoria corresponent.
  • Presenta davant de les autoritats competents els formularis tipificats i la documentació de les auditories realitzades, juntament amb tota la informació que li sigui solicitada.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE