Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

El tècnic en preparació de rutes organitza el recorregut dels vehicles per al lliurament de les mercaderies tot procurant la seva optimització. Amb la incorporació de tecnologies de la informació als vehicles (GPS, terminals mòbils, tacògrafs digitals), les seves funcions s'estan tecnificant.

Fins fa poc, el tècnic en preparació de rutes feia la planificació del recorregut abans de la sortida del vehicle. Actualment, pot fer el seu seguiment en temps real i, per tant, pot indicar al conductor, durant la ruta, que canviï de direcció per carregar una mercaderia que no estava prevista. Amb el creixement de les compres a través d'Internet, que requereixen una distribució més personalitzada (sobretot pel que fa als horaris), la figura del tècnic en preparació de rutes esdevé indispensable. La gran varietat de situacions davant les quals es troba cada dia, com els retards causats per avaries o per congestió del trànsit, l'obliguen a prendre decisions constantment i a buscar ràpides solucions per a problemes inesperats. D'altra banda, amb la globalització de les operacions de transport, aquest professional, moltes vegades, ha d'organitzar i planificar rutes tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
Depèn del Director de Transports.

Tasques

 • Organitza les rutes i horaris dels vehicles al seu càrrec.
  Executa els plans i procediments de distribució i el transport de comandes i mercaderies.
  Gestiona la utilització de la flota i assigna els recursos humans i els materials necessaris per a cada servei.
  Fa el seguiment del temps de conducció del personal segons la legislació vigent i els objectius de l'empresa.
  Controla que s'assoleixi el màxim nivell de qualitat en el servei i que s'acompleixin les normes de seguretat vial.
 • Optimitza rutes, càrregues i temps per aconseguir la màxima satisfacció del client.
  Registra, controla i prepara informes sobre el compliment dels terminis de lliurament, els costos, els ràtios i els nivells de qualitat del transport.
  Resol les incidències que es produeixen, per tal de garantir la prestació del servei segons les condicions contractades.
 • Controla la documentació dels vehicles.
  Assegura que els vehicles i la càrrega disposin de la documentació adient.
  Registra les incidències dels vehicles i de les càrregues.
  Realitza la integració de les comandes i l'emissió d'ordres de servei d'acord amb la planificació i els paràmetres establerts.
 • Selecciona els sistemes de transport més adequats segons el tipus, pes i volum de les mercaderies que s'han de transportar.
 • Utilitza adequadament els sistemes informàtics.

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE