Ajuntament de Barcelona | Capital humàEl web de l'Ajuntament de Barcelona

Inici  > Fitxes Ocupacionals

Coneix aquesta ocupació

Descripció

La persona encarregada del transport de residus és qui trasllada els residus urbans i perillosos des del centre productor a la planta gestora, segons les indicacions de l'empresa productora o posseïdora.
Es tracta d'un/a transportista suficientment qualificat i per fer la seva feina ha de disposar d'una autorització especial expedida per l'Administració competent i, si realitza el transport de mercaderies perilloses, ha d'estar en possessió del carnet taronja d'ADR, que autoritza el transport terrestre internacional d'aquest tipus de mercaderies.

Tasques

  • Transporta els residus a la planta indicada. En cas de no ser acceptats, per qualsevol motiu, els retorna a l'origen.
  • Identifica i comprova la documentació relativa al transport de residus urbans i residus perillosos: full de seguiment, full de seguiment itinerant (en cas de recollides diverses en el mateix itinerari), justificacions de recepció de residus, etc. que li són lliurats per l'empresa posseïdora dels residus. Controla l'adequació de la documentació lliurada considerant-ne les característiques i les quantitats establertes, segons disposa la normativa de gestió de residus.
  • Interpreta la informació escrita complementària del full de seguiment del residu sobre les característiques i els perills específics de la mercaderia que transporta i el protocol d'actuació en cas d'accident (fitxa de seguretat).
  • Emplena i manté el registre obligatori de les dades relatives a les activitats de transport.
  • Vetlla per la seguretat pròpia i d'altri en les operacions de càrrega, condicionament, descàrrega i transport dels residus des de l'origen fins al destí.
  • Compleix els requisits i les obligacions necessàries per al transport de mercaderies, és a dir, de la responsabilitat civil per danys i perjudicis accidentals que es puguin ocasionar en el medi ambient. Si s'escau, transporta els residus segons la Reglamentació sobre transport de mercaderies perilloses

Accessos ràpids i copyright:

Centre per al desenvolupament professional Porta22

Barcelona Treball (Porta22)
Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
bcn.cat/treball

900533175
De dilluns a divendres de 9 a 18 h

Generalitat de Catalunya
Unió Europea FEDER
Unió Europea FSE